Obrázek školy

Školní jídelna

Nabízíme rozvoz přímo do bytu (cena za oběd je od 68 Kč)!

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětem základní i mateřské školy, zaměstnancům školy, ale i cizím strávníkům  (jídelníček ZŠ a jídelníček MŠ). Podrobnější informace včetně ceny za oběd najdete zde. Pokud vás blíže zajímá problematika školního stravování, přečtěte si…

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny naleznete zde.

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 1169/2011, čl. 11 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a vyhláškou 113/2005 Sb. je dána povinnost od 13. prosince 2014 uvádět u všech pokrmů alergenní složky. Nařízení definuje 14 alergenů a každý z nich má přidělené číslo, pod kterým bude případně uveden na jídelním lístku. Seznam alergenů je zde.

Odhlašování obědů ve školní jídelně

Odhlašování obědů ve školní jídelně je možné  1 den předem, nejpozději do 14 hod.

Pouze v pondělí je možno obědy odhlásit do 6.45 hod.

Telefon: vedoucí ŠJ – 553 650 156 (záznamník), kuchařky – 553 650 902

E – mail: jidelnachuchelna@seznam.cz

Zaměstnanci ve školní jídelně

vedoucí školní jídelny Miluše Poštulková
kuchařka Kamila Obrusníková
kuchařka Eliška Nevřelová
pracovnice provozu Jiřina Škobránková
pracovnice provozu Alena Vitásková
výdej stravy v MŠ Drahoslava Korbelová
rozvoz stravy Michal Valigura