Obrázek školy

Mateřská škola

DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŘÍJEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • 2. 10. 2020 je z technických důvodů zrušena výuka plavání, náhradní termín je určen 20. 11. 2020
 • 14. 10. 2020 navštíví v dopoledních hodinách naši MŠ agentura Arcam s výchovně vzdělávacím programem na téma ,,Máme doma zvířátko“
 • 16. 10. 2020 od 8:30 bude pro děti připraveno loutkové divadlo s pohádkou ,,O princezně Rozmařilce“

Prosíme zákonné zástupce i ostatní návštěvníky MŠ, aby na základě hygienických opatření využívali pro vstup do budovy vchod MŠ (nikoli vhod do družiny).  Děkujeme.

 


Fotografie ze života v MŠ:

 

 

Celou FOTOGALERII mateřské školy naleznete zde:

http://mschuchelna.rajce.idnes.cz/

BŘEZEN v MŠ:  Z důvodu celosvětové epidemie byly plánované akce zrušeny.

 • Jarní tvořivá dílnička s rodiči a CVČ Kravaře. V pondělí 16. 3. 2020 ve 14:45 hodin zveme rodiče dětí třídy ,,Koťata“ na jarně – velikonoční tvoření do MŠ.
 • Ve středu 18. 3. 2020 v 15: 00 hodin proběhne ve třídě ,,Medvíďata“ ukázka výchovně vzdělávací činnosti Odpoledne u Medvíďat.
 • BŘEZEN – měsíc knihy ,,ČTEME DĚTEM“ – předčítání rodičů a prarodičů v MŠ (zájemci si mohou nahlásit den a čas na rezervační papír v šatně třídy Medvíďata).
 • BŘEZEN – měsíc knihy – Návštěva místní knihovny aneb výchova malého čtenáře proběhne ve čtvrtek 26. 3. 2020 v dopoledních hodinách. Akce je určena pro obě třídy MŠ.
 • Návštěva předškoláků v družině – termín bude upřesněn na nástěnce třídy Medvíďata.
 • Předjaří – tématická vycházka dětí třídy Medvíďata k rybníkům do Resty v dopoledním programu. Termín a bližší informace budou vyvěšeny na nástěnce třídy Medvíďata.

ÚNOR v MŠ

 • 11. 2. 2020 v 16.00 hod se uskuteční SCHŮZKA SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. Schůzka je ve spolupráci s pedagogy ze Základní školy, a na programu je školní připravenost a školní zralost dětí.
 • Od 17. 2. do 21. 2. 2020 se přihlášené děti zúčastní lyžařského výcviku ve SKI Areálu Vaňkův kopec. (Bližší informace na webových stránkách www.vankuvkopec.cz v sekci ,,dětské kurzy“)
 • 19. 2. 2020 v 10.30 hod navštíví děti ,,Loutkové divadlo“
 • 20. 20. 2020 od 9.00 hod proběhne ve spolupráci s MAS Hlučínsko v rámci programu MAP II akce ,,Malý mulař“, kde bude dětem přiblížena práce řemeslníků.
 • 25. 2. 2020 v rámci dopoledního programu bude pro děti připraven ,,Veselý den v maskách“. Dětem připravte veselou masku, ve které děti stráví celé dopoledne.
 • 27. 2. 2020 od 9.00 hod proběhne akce ,,Život má mnoho podob“, která je opět ve spolupráci s MAS Hlučínsko. Cílem této akce je přiblížit dětem život osob s handicapem a postižením.