Obrázek školy

Časový rozvrh zvonění

7.30 otevření budovy pro žáky
7.45 odchod do tříd
8.05 – 8.50 1. vyučovací hodina
8.50 – 9.00 malá přestávka
9.00 – 9.45 2. vyučovací hodina
9.45 – 10.05 velká přestávka
10.00 odchod do tříd
10.05 – 10.50 3. vyučovací hodina
10.50 – 11.00 malá přestávka
11.00 – 11.45 4. vyučovací hodina
11.45 – 11.55 malá přestávka
11.55 – 12.40 5. vyučovací hodina
12.40 – 12.45 malá přestávka
12.45 – 13.30 6. vyučovací hodina
odpolední vyučování (úterý)
12.40 – 13.30 přestávka před odpoledním vyučováním
13.25 odchod do tříd
13.30 – 14.15 7. vyučovací hodina
14.15 – 14.20 malá přestávka
14.20 – 15.05 8. vyučovací hodina
16.30 uzamčení budovy