Obrázek školy

Školní knihovna

Na naší škole si žáci mohou zapůjčit knihy dokonce ve 2 knihovnách!

Jedna je určena spíše žákům 1. stupně (ta je umístěna v 5. třídě v přízemí) a druhá (najdete ji v učebně HV a ČJ v 1. patře) je vybavena knihami určenými spíše žákům 2. stupně. Není ale problém zapůjčit si knihy ze kterékoli knihovny.

Knihovnu pro mladší žáky má na starosti Mgr. Helena Musilová, knihovnu pro starší žáky Mgr. Marie Hájčíková. Navíc je ještě v rámci knihovny vyššího stupně možnost zapůjčit si knížku v anglickém jazyce.

Zapůjčování knih se řídí těmito Pravidla školní knihovny, se kterými byli žáci seznámeni, a rozhodně je doporučujeme k přečtení i rodičům.

Pokud se ptáte na délku zápůjční doby – jsme s dětmi domluveni na tradiční době 1 měsíce. Pokud po měsíci ještě dítě nemá knihu dočtenou, stačí, když to sdělí správci knihovny. Pokud doba zapůjčení překročí 2 měsíce, bude dítě upozorněno, že je na čase knihu vrátit.

Věříme, že se děti budou ke knihám chovat šetrně a že nám bude školní knihovna sloužit co možná nejdéle. Upozorňujeme Vás také na to, že zapůjčením knihy ze školní knihovny se žák zavazuje k dodržování výše uvedených Pravidel školní knihovny a k případné úhradě škody za poškozenou či dokonce ztracenou knihu.

 

Seznam knih – 1. stupeň

Seznam knih – 2. stupeň

 

V seznamech jsou zvýrazněny knihy, které byly zakoupeny letos.

Seznamy knih mají dvojí řazení – podle seřazení v knihovně (evidenčního čísla) a podle názvu knihy.