Obrázek školy

Učitelský sbor a třídy

Ředitelka školy Mgr. Monika Slivková zschuche@zschuchelna.cz
Zástupce ředitelky školy Mgr. Jiří Joško zschuche@volny.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Helena Musilová musilova@zschuchelna.cz
I. tř. 12 Mgr. Eva Neubertová evaneubertova@seznam.cz
II. tř. 19 Mgr. Helena Musilová musilova@zschuchelna.cz
III. tř. 20 Mgr. Martina Jakšová jaksova.a@seznam.cz
IV. tř. 13 Mgr. Romana Franková romana.frankova@atlas.cz
V. tř. 17 Mgr. Eva Ostárková ostarkova@zschuchelna.cz
VI. tř. 25 Mgr. Marie Hájčíková hajcikova@zschuchelna.cz
VII. A 18 Mgr. Lucie Palyzová palyzova@zschuchelna.cz
VII. B 15 Mgr. Petra Švanová svanova@zschuchelna.cz
VIII. tř. 27 Mgr. Martin Nevřela nevrela@zschuchelna.cz
IX. tř. 25 Mgr. Romana Peterková peterkova@zschuchelna.cz
Mgr., Ing. Lenka Schinzelová schinzelova@zschuchelna.cz
Mgr. Jaromír Musila musila@zschuchelna.cz
Dagmar Melecká dagmarmelecka@centrum.cz
Mgr. Alena Němcová nemcovaa@volny.cz
Mgr. Olga Stuchlá olgastu@volny.cz
Mgr. Vlastimil Krajčovič rkf.chuchelna@doo.cz

 

Školu navštěvuje 191 žáků

(81 na 1.stupni a 110 na 2.stupni)

 počty žáků v minulých letech

 

 

Provozní zaměstnanci:

    • Věra Krautwurstová (účetní)
    • Michal Valigura (školník)
    • Danuše Hoňková (úklid)
    • Marie Freibrücková (úklid)
    • Lenka Bajgarová (úklid)