Obrázek školy

Školní speciální pedagog

Náplň práce:

  • koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole
  • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace
  • provádí speciálně – pedagogické diagnostické činnosti
  • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
  • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
  • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
  • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Konzultační hodiny:

 

Mgr. Nela Pavlíčková

školní speciální pedagog