Obrázek školy

Rozvrh hodin

 I. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod
 Pondělí Čj Čj M Hv
 Úterý Čj Prv M
 Středa Čj Čj M Vv
 Čtvrtek Čj Čj M Prv
 Pátek M Čj Čj Pla Pla

 

II. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod
 Pondělí Čj Čj M Prv
 Úterý M Čj Čj
 Středa M Čj Čj Prv
 Čtvrtek M Čj Čj Vv Vv
 Pátek Čj M Hv Pla Pla

 

III. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod
 Pondělí Čj M Čj Aj Prv
 Úterý Čj M Čj Vv Vv
 Středa M Čj Čj Aj Prv
 Čtvrtek M Aj Čj Hv
 Pátek M Čj Prv Pla Pla

 

IV. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod
 Pondělí M Čj Pří Vv Vv
 Úterý Čj Čj M Aj Hv
 Středa Čj M Čj Aj Vla
 Čtvrtek Čj Čj Aj M Vla
 Pátek Čj M Pla Pla

 

V. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod
 Pondělí M Čj Čj Tv
 Úterý Čj Čj M Pří Aj
 Středa Tv Vla M Čj Hv
 Čtvrtek Čj Pří M Aj Vv
 Pátek ČJ Aj M Inf Vla

 

 VI. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod 8.hod
 Pondělí M Čj D Z Aj  
 Úterý Ov M Čj Aj Tv Vv Vv
 Středa Čj M F
 Čtvrtek Tv Čj M D Z Vol.př.
 Pátek M/Inf M/Inf F Aj Čj Hv

 

VII. A 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod 8.hod
 Pondělí Nj M F Čj Vv Vv
 Úterý M Aj Čj D Ov Tv
 Středa M Vz Aj Čj
 Čtvrtek M Z Tv Čj Aj Vol.př.
 Pátek M Nj Hv F D

 

VII.B 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod 8.hod
Pondělí Rj Z M Čj Hv
Úterý M Čj Aj Vz F Tv Ov
Středa D Čj Aj M
Čtvrtek Čj Tv F M Aj Vol.př.
Pátek Rj D M Vv Vv

 

VIII. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod 8.hod
 Pondělí Čj Ch Nj/Rj M Tv D
 Úterý Z F Čj M Aj Vv
 Středa Aj M Čj Vz Ch Hv
 Čtvrtek Aj D Ov Čj Vol.př.
 Pátek F M Nj/Rj Čj Z Tv

 

IX. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod 8.hod
 Pondělí  Čj Nj/Rj M Ch Tv  
 Úterý  Čj Aj M D Z Vv
 Středa  F M Čj Aj Tv
 Čtvrtek  Z M Čj Aj Ov Vol.př.
 Pátek Nj/Rj D M/Čj M/Čj Hv Ch