Obrázek školy

Sportovní areál

Provozní řád školního hřiště

  1. Sportovní areál je majetkem obce Chuchelná. Byl vybudován v roce 2004 za účelem sportovního vyžití žáků školy i ostatních občanů.
  2. Vstup je povolen pouze v provozních hodinách. Podmínkou je registrace, kterou zájemcům vystaví škola a její platnost je vždy do konce roku.
  3. Registrační poplatek činí 20 Kč pro děti do 15 let a 50 Kč pro ostatní. Protože provozovatel nezajišťuje trvalý dohled, k registraci nezletilých osob vyžadujeme písemný souhlas zákonných zástupců.
  4. Provozovatel ručí za bezvadný stav sportovišť, každý však sportuje na vlastní nebezpečí.
  5. Vznikne–li provozovateli škoda, je oprávněn vymáhat její náhradu.
  6. V celém areálu je zakázáno kouření, požívání alkoholu a návykových látek. Podrobnější informace jsou zveřejněny ve skřínce u antukového hřiště.
  7. Za řádný provoz zodpovídá správce (školník). Může vykázat osoby, jež porušují tento provozní řád.

AREÁL JE OTEVŘEN

Pondělí 15 – 20 hodin
Středa 15 – 20 hodin
Pátek 15 – 20 hodin
Sobota 9 – 18 hodin

V době letních prázdnin je areál otevřen: pondělí – sobota, 8 – 20 hodin

Chcete si zdarma pronajmout tělocvičnu?

Pod vedením osoby starší 18 let pronajímáme žákům naší školy tělocvičnu bezplatně!

Ostatní platí 100 Kč za hodinu.