Obrázek školy

Animační program v Muzeu Hlučínska

V úterý 30. ledna 6. února navštívili žáci 7. A a 7. B Muzeum Hlučínska, kde byl pro ně připraven animační program Středověké město.

Během programu pracovali žáci s různými mapami, na kterých si ukazovali, jak města vznikala, jaké stavby se ve městě nacházely. Poté pracovali ve skupinách a vystřídali se na třech stanovištích. Stavěli model středověkého města, vystřihovali části nádoby a skládali je dohromady, porovnávali historickou a současnou mapu Hlučína.

Poté následovala prohlídka Hlučína, kde si žáci prohlédli pozůstatky středověkého opevnění.

<< Zpět