Obrázek školy

30.6.2023 – Slavnostní ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku bylo tradičně zahájeno v 8:00 před budovou ZŠ proslovem paní ředitelky Mgr. Moniky Slivkové.

Ta zároveň ihned udělila 4 pochvaly ředitelky školy Janu Stočkovi (za vynikající reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích), Lucii Komárkové (za příkladnou práci ve třídní samosprávě a aktivitu pro třídu), a sportovcům roku: Kateřině Komárkové a Petru Halfarovi (za vynikající reprezentaci školy ve sportovních soutěžích).

Tito a všichni další žáci v tabulce byli odměněni poukázkami, které uhradil Spolek rodičů při ZŠ.

Jméno a příjmení žáka Třída      Druh olympiády, soutěže aj.
1. Lukáš Gatnar I. McDonald Cup – kopaná
2. Štěpán Jiřík I. McDonald Cup – kopaná
3. Adam Stošek I. McDonald Cup – kopaná
4. Pavlína Kramářová II. McDonald Cup – kopaná
5. Tadeáš Rolný II. McDonald Cup – kopaná
6. Tamara Jarošová III. McDonald Cup – kopaná
7. Kristýna Slottá III. McDonald Cup – kopaná
8. Gabriel Merička III. McDonald Cup – kopaná
9. Ondřej Veselý III. McDonald Cup – kopaná
10. Denis Náhlík III. McDonald Cup – kopaná
11. Šimon Bernát III. McDonald Cup – kopaná
12. Alex Oleják IV. Pangea – matematická soutěž
13. Jan Mučka V. ZOO soutěž
14. Ondřej Depta V. ZOO soutěž
15. Emma Klásková V. ZOO soutěž
16. Karolina Solich V. ZOO soutěž
17. Aneta Grossová V. ZOO soutěž
18. Laura Dudová V. ZOO soutěž
19. Valerie Olejáková VI. A Zeměpisná olympiáda, Pythagoriáda
20. Adéla Svobodová VI.B Pangea – matematická soutěž
21. Michael Krautwurst VI.B Olympiáda z anglického jazyka
22. Rozálie Kamrádová VII. Technické dovednosti
23. Theo Pleva VII. Olympiáda z německého jazyka
24. Matyáš Pchálek VII. Olympiáda z německého jazyka
25. Šimon Slavík VII. Technické dovednosti, virtuální svařování
26. Maxmilián Brandejs VII. Pangea – matematická soutěž
27. Kryštof Gřeš VII. Pythagoriáda
28. Jakub Bajgar VIII. A Stavění Merkura
29. David Josefus VIII. A Branná soutěž Wolfram
30. Kryštof Kamrád VIII. A Olympiáda z dějepisu a matematiky, stavění Merkura
31. Jan Pekárek VIII. A Olympiáda z ruského jazyka
32. Jakub Pierník VIII. A Olympiáda z matematiky
33. Kateřina Komárková VIII. A Sportovec roku, branná soutěž Wolfram
34. Tatiana Dubělčíková VIII. B Branná soutěž Wolfram
35. Richard Marzoll VIII. B Olympiáda ze zeměpisu
36. Mikuláš Chrobaczek VIII. B Virtuální svařování, stavění Merkura
37. Jan Stoček VIII. B Olympiáda z matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, Pythagoriáda, Pangea, branná soutěž Wolfram
38. Petr Halfar IX. Sportovec roku
39. Kryštof Musila IX. Virtuální svařování, stavění Merkura
40. Matyáš Gřeš IX. Soutěž v programování
41. Lukáš Vlček IX. Pangea – matematická soutěž
42. Lucie Komárková IX. Pochvala ředitelky školy

Paní učitelkou Helenou Musilovou byl také vyhodnocen letos už 5. ročník Čtenářské výzvy. Oceněni byli všichni, kteří dokázali splnit více než polovinu ČV. Celá výzva se podařila splnit 22 čtenářům (více informací zde).

Letos také posíláme do světa čtyři Zlatonky – Anetu Kamrádovou, Elišku Svobodovou, Nicolle Nevřelovou a Vanessu Fichnovou. Rozloučili jsme se i s Kryštofem Musilou, který Zlatonky velmi často hudebně doprovázel.

Pak již nastalo dojemné loučení se všemi vycházejícími žáky. Jak je již tradicí, před školu je přivedli prvňáčci. Deváťáci se po svém pěkném proslovu rozloučili se všemi vyučujícími a po oficiálním ukončení školního roku se odebrali na OÚ, kde jim bylo slavnostně předáno jejich závěrečné vysvědčení.

Ostatní žáci se se svými učiteli odebrali do tříd, kde je také čekaly plody jejich práce. Před tím jsme si však ještě všichni společně vyslechli proslov pana starosty Ing. Rudolfa Sněhoty a požehnání O. Vlastimila Krajčoviče.

Všem žákům, rodičům, učitelům a zaměstnancům školy přejeme pohodové prázdniny a deváťákům navíc šťastný vstup do nové etapy života 🙂

<< Zpět