Obrázek školy

30.06.2022 – Slavnostní ukončení školního roku

Ve čtvrtek 30. června byl před budovou ZŠ slavnostně ukončen školní rok 2021/2022.

Vyhodnocena byla školní soutěž ve sběru papíru – celkem jsme ho nasbírali 6250 kg. V soutěži společnosti ORC Zelený strom jsme obsadili 11. místo ze 102 zúčastněných škol s průměrem 31,25 nasbíraných kg papíru na žáka.

Nebyly zapomenuty další úspěchy našich žáků. 11. června 2022 reprezentovala naši školu žákyně 9. B Kateřina Rielmová v celostátním kole soutěže Hledáme mladého chemika a obsadila krásné 13. místo. Spolu s ní byli při příležitosti ukončení školního roku oceněni ještě čtyři žáci (Eliška Vilímová, Karolína Zemanová, Ondřej Nábělek a Jan Stoček) pochvalou ředitele školy za reprezentaci v krajských a okresních kolech olympiád, v případě Elišky a Ondry také za obětavou práci pro třídní kolektiv.

Dále byli oceněni další žáci za úspěšné řešení olympiád a výhry v soutěžích, případně za jejich sportovní úspěchy. Všichni tito žáci, kteří reprezentovali školu, dostali poukázky, které daroval Spolek rodičů.

Můžete je nalézt níže na společné fotografii: zleva Barbora Černá, Kateřina Rielmová, Kristýna Štefková, Eliška Vilímová, Karolína Zemanová, Ondřej Nábělek, Jan Stoček, Valerie Olejáková, Vojtěch Brendl, Kryštof Gřeš, Jan Schreier, Theo Pleva, Mikuláš Chrobaczek, Lukáš Pekárek, Matyáš Gřeš a Jakub Chovanec.

Vyhodnocena byla také celoroční Čtenářská výzva. Její shrnutí můžete nalézt zde. Úspěšní řešitelé výzvy, kterým se podařilo splnit všechny její body, obdrželi opět od Spolku rodičů poukázky na nákup v knihkupectví Knihcentrum a speciální osobní záložky se svými jmény, které byly vytištěny na naší nové 3D tiskárně. Řešitelé nejméně poloviny bodů získali tradiční motivační knižní záložky. Celkem bylo tedy oceněno asi 50 čtenářů, z toho 30 se podařilo celou Čtenářskou výzvu dokončit 🙂

Mgr. Helena Musilová se poté rozloučila s vycházejícími členy pěveckého kroužku Zlatonky – se Simčou Vicencovou a Ondrou Nábělkem – na památku dostali symbolické hodinky.

Spolu s vedením školy a zástupcem starosty jsme se také všichni rozloučili s Mgr. Monikou Lukášovou, která se nyní bude věnovat mateřským povinnostem, a s paní vychovatelkou Dagmar Meleckou, která po 24 letech působení na naší škole odchází do zaslouženého důchodu.

Pak již byli s pomocí prvňáčků uvedeni před své mladší spolužáky a před učitele vycházející žáci 9. ročníku Velmi pěkně poděkovali všem vyučujícím a třídním učitelkám a předali jim květiny. Poté se odebrali se svými třídními učitelkami, paní ředitelkou a panem zástupcem na Obecní úřad, kde jim bylo slavnostně předáno poslední vysvědčení u nás.

Ostatní žáci se odebrali do svých tříd, kde také obdrželi „plody“ své práce.

Všem našim žákům, jejich rodičům i učitelům přejeme pohodové a ve zdraví prožité prázdniny!

<< Zpět