Obrázek školy

Život má mnoho podob

Dne 8. 12. se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili programu s názvem „Život má mnoho podob“ pod vedením pana Bc. Adama Kratochvíla, který se žákům během dvou hodin pokusil přiblížit onemocnění zvané spinální svalová atrofie (SMA) a jaké to je s tímto onemocněním žít.

První část programu byla převážně teoretická a žáci si poslechli, co to vlastně spinální svalová atrofie je, jak vzniká, jaké jsou možnosti léčby tohoto onemocnění, a také co vše je neodmyslitelnou součástí každodenního života člověka se SMA. Za pomocí powerpointové prezentace a tištěných fotografii byli žáci seznámení s kompenzačními pomůckami, které pan Adam každodenně využívá. Viděli tedy nejen elektrický a mechanický vozík, ale také speciální elektrickou matraci, nájezdové ližiny, schodišťovou plošinu a stropní zvedák. Závěrem žákům pan Adam za pomocí asistenta Vojtěcha ukázal, z čeho se mechanický vozík a elektrický vozík skládá.

Druhá část se již nesla v duchu praktických ukázek. Každý z žáků si mohl vyzkoušet, jaký to je pocit, když vás někdo veze na vozíku, a jaké to je řídit vozík bez pomoci druhé osoby. Odvážlivci se také pokoušeli překonat různé překážky (například práh u dveří) anebo si za pomoci asistenta Vojtěcha vyzkoušeli, jaký je to pocit, když stojíte na kraji schodiště či když Vás naopak někdo do schodů na vozíku vytahuje. Žáci se také seznámili se způsobem, jak pomoci člověku na vozíku při překonání výše zmíněného přejezdu prahu.

Jelikož byli žáci velmi zvídaví a neustále kladli panu lektorovi dotazy, dozvěděli se také například, jaké to je cestovat letadlem s elektrickým vozíkem, co vše je pro takovou náročnou cestu třeba a kolik nejen elektrický, ale i mechanický vozík váží a stojí.

„Dávám deset z deseti!“, „Já milión z deseti!“ byla zpětná vazba žáků čtvrté a páté třídy, když se lektor Adam zeptal, jak se jim program líbil.

Přednášející: Bc. Adam Kratochvíl, předseda spolku Ekvilibro z.s.
FB: www.facebook.com/EkvilibroInkluze
WEB: http://ekvilibro.cz/

PRO DĚTI:
Pohádka s SMA – Zac si hraje

Chcete se o spinální svalové atrofii dozvědět více?
https://www.smaci.cz/
https://www.biogen.com.cz/cs_CZ/sma.html

<< Zpět