Obrázek školy

Výsledky soutěže: Náboj – junior

Dne 19. 11. 2021 se tým složený z žáků deváté a osmé třídy zúčastnil mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže: Náboj – junior.

V časovém intervalu dvou hodin měli žáci možnost porovnat své znalosti s týmy ze Slovenska, Polska, Francie a Nizozemska.

Náš tým tvořili tito žáci: Jakub Chovanec, Kateřina Riemlová, Ondřej Nábělek a Štěpán Němec.

V České republice se náš tým umístil na 143. místě (z 276 týmů). V mezinárodním pořadí jsme obsadili nádherné 309. místo (z 990 týmů).

<< Zpět