Obrázek školy

Národní testování žáků 9. třídy

Tradiční testování žáků posledního ročníku ZŠ (SCIO testy) proběhne v první polovině listopadu. Žáci se podrobí celkem 4 testům – obecné studijní předpoklady (60 minut), anglický jazyk (tzv. Scate test), český jazyk (45 minut) a matematika (60 minut).

<< Zpět