Obrázek školy

Mikulášský jarmark

Přesně na první adventní neděli, která se ještě letos krásně trefila na datum 1. 12. 2019, se na prostranství před kostelem konal tradiční Mikulášský jarmark.

Ve „školním“ stánku prodávali žáci 9. ročníku výrobky dětí z celé školy – šly velmi dobře na odbyt. Všichni příchozí se mohli občerstvit  teplými nápoji i dobrotami, zakoupit si výrobky kováře či včelaře, vyrobit si krásné výrobky v dílničce či zhlédnout výstavu na téma zdobení vánočních stromečků. Čekání na Mikuláše si pak děti zkrátily básničkami a pěvecký kroužek Zlatonky vystoupil se svým krátkým vystoupením.

<< Zpět