Obrázek školy

Kovy on-line

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili, společně s dalšími školami po celé České republice, on-line programu s youtuberem Karlem Kovářem, alias Kovym. 

Hlavním tématem byl strach, smysl a motivace, protože právě tyto věci nám pomáhají a nebo naopak zabraňují v dosažení našich úspěchů. Přednáška byla pojata ve smyslu nalezení našeho “správného stromu”, na který je potřeba v našem životě vyšplhat, abychom si splnili své cíle. Ten v životě nalezneme jen tehdy, kdy překonáme strach a vystoupíme z naší komfortní zóny. Žáci se také dozvěděli, kde hledat tu správnou motivaci a smysl, že není špatné se inspirovat, ale je také důležité najít vlastní způsob, jak strom zdolat. Někdy se v životě setkáme s neúspěchem, je ale potřeba v něm hledat ponaučení. V těchto myšlenkách se nesla první část prezentace.

V druhé části programu měli žáci možnost se youtubera Kovyho zeptat na jakýkoliv dotaz. Studenti se aktivně zapojili a pokládali otázky, ať už související se zmiňovaným tématem nebo týkající se jeho osobního života. Celá přednáška se nesla ve vtipně pojatém, ale zato edukativním duchu.

Ohlasy deváťáků byly jen kladné. Mnoho nového se naučili a program si užívali plnými doušky. Tímto děkujeme paní učitelce Mgr. Aleně Němcové, která tuto přednášku zprostředkovala a umožnila tak našim žákům nabrat nové zkušenosti.

za deváťáky Eliška Vilímová

<< Zpět