Obrázek školy

Informace pro vycházející žáky – posudek zdravotní způsobilosti

MUDr. Adriana Nemcová informuje všechny své pacienty, kteří jsou zároveň vycházejícími žáky ZŠ Chuchelná, o možnostech získání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud jej potřebují přiložit k přihlášce na střední školu:

K vystavení posudku ke vzdělávání nutno dodat předem vzhledem k aktuální epidemiologické situaci:
Jméno dítěte, datum narození
Název a adresa školy
kód a název oboru
rizikové faktory pro daný obor

!!! aktuální lékařské zprávy z ambulancí, kde je dítě ve sledování (alergologie, neurologie, kardiologie, oční, ortopedie apod.)

Nepotřebujeme růžovou přihlášku! Na webu vybrané školy si stáhněte JEJICH FORMULÁŘ pro lékařské potvrzení.

Způsob doručení :
– e-mailem : pediatr-ms@seznam.cz (nejrychlejší způsob i vzhledem k následné komunikaci)
– v papírové podobě – vhozením do poštovní schránky u vchodu do ordinace
– v papírové podobě – osobně

Následně (cca za 14 dní) budou děti se zákonným zástupcem pozváni k vyšetření za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu a převzetí posudku , který musí zákonný zástupce podepsat.

S pozdravem
MUDr. Adriana Nemcová

<< Zpět