Obrázek školy

Informace pro strávníky

Vzhledem k uzávěrkovým pracím ke konci kalendářního roku upozorňujeme strávníky, že si případné zrušení obědů na úterý  21. a středu 22. prosince 2021 musí nahlásit

nejpozději  do pondělí  20. prosince 2021  do 12.00 hodin.

Po tomto termínu již nebude možné obědy odhlásit.

<< Zpět