Obrázek školy

Exkurze do Planetária

V úterý 26. 2. 2019 navštívili žáci 6. třídy a žáci 7., 8. a 9. třídy (ti, kteří nejeli na lyžařský výcvik) Planetárium v Ostravě.

Na žáky čekal vzdělávací program s názvem „Dobrodružná cesta k planetám“ a také pozorování hvězd a souhvězdí, které mohou vidět na zimní obloze. Po tomto programu si žáci procházeli Experimentárium, ve kterém si mohli vyzkoušet exponáty určené k hravému poznávání přírodních zákonů a dějů. Nakonec zhlédli film s názvem „Smrt na prahu vesmíru“, ve kterém se dozvěděli, kolik lidí zahynulo při cestách do vesmíru.

Děkujeme Spolku rodičů za finanční dar v podobě zaplacení dopravy autobusem.

<< Zpět