Obrázek školy

Den udržitelného rozvoje v obci Chuchelná

Projektový den „Den udržitelného rozvoje v obci Chuchelná“ proběhl v pátek 31. 5. 2019 v areálu základní školy a katastru obce Chuchelná.

Již ve středu proběhlo rozlosování žáků do skupin. Na 1. stupni (1. – 5. třída) bylo vytvořeno 8 skupin po 10 žácích a na 2. stupni (6. – 9. třída) 10 skupin po 10 žácích. Projektový den byl soutěžní. Děti mateřské školy se rozdělily do 2 skupin.

V pátek ráno po nástupu postupně všechny skupiny 1. stupně kreslily venku obrázky na téma „Moje krásná planeta“ a zúčastnily se přednášky a ochutnávky ovoce, zeleniny a mléčných výrobků z Ovocentra. Ochutnaly také smoothie
vyrobené z čerstvého ovoce a zeleniny.

Mezitím žáci druhého stupně procházeli průběžně po družstvech jednotlivá stanoviště. U stánku Tondy obalu se dozvěděli mnoho poznatků o třídění odpadů a recyklaci. Pak navštívili stanoviště, kde se si povídali s paní učitelkou
o předcházení vzniku odpadů a vyplňovali kvíz. Na dalším stanovišti je čekala hromada různého odpadu, kterou museli roztřídit. Poznávali také rostliny z naší louky podle Klíče k určování rostlin. Na stanovišti myslivců si povídali o tom, jak se správně chovat v lese.

Všechny skupiny 2. stupně se zúčastnily výtvarné soutěže na téma Recykloman, kdy vytvářely z různých materiálů společnou koláž.

Po absolvování všech stanovišť si žáci 2. stupně oblékli reflexní vesty, nasadili rukavice a vyšli spolu s myslivci a hasiči uklízet podle vyznačených tras hlavně turistické cesty a cyklostezky v okolí obce Chuchelná.

Také děti z mateřské školy a družstva z 1. stupně postupně procházely 9 stanovišť, kde se dozvídaly nejen to proč, jak a kam se odpad třídí, ale také co se z něj dále vyrábí. Mohly se podívat i na vzorky recyklovaných materiálů. Tonda
obal si připravil i další zajímavé stanoviště, kde děti skládaly obří puzzle, eko-skládačky a také si zasportovaly při skákání v pytlích a jízdě na koloběžkách. Čekalo je i poznávání rostlin z naší louky podle obrázků, povídání o předcházení vzniků odpadů, třídění odpadů podle druhu a povídání o tom jak se chovat v lese.

Po splnění všech úkolů přišlo vyhodnocení. Všechny děti z mateřské školy dostaly batůžky a kšiltovky. Všichni žáci základní školy pak dostali nákrčník a batůžek.

Vyhodnocení soutěže:

1. stupeň – družstvo 3 ve složení Křižáková, Chovanec J., Přikryl T., Komárková, Nevřela O., Václavíková A., Halfar F., Jaroš, Mučka, Přikryl Š.

2. stupeň – družstvo 16 ve složení Peterková, Obrusníková N., Komárek, Josefus A., Šíma P., Štefek R., Schenk, Záhradniková, Klik, Moravcová

Vítězná družstva dostala navíc sladkou odměnu.

Ve škole i školce se v i v rámci výuky zabýváme problematikou odpadů. Používáme koše na třídění odpadu, sbíráme starý papír. V průběhu projektového dne jsme se dozvěděli i nové a zajímavé věci. Uvědomili jsme si, že třídit odpad a předcházet jeho vzniku, zdravě žít a chovat se šetrně k přírodě je důležité.

Na projektu spolupracovali:

Obec Chuchelná, Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, Myslivecký spolek Chuchelná a Sbor dobrovolných hasičů Chuchelná, Eko-kom, Tonda obal a Ovocentrum.

Na tento projekt byla poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“.

Mgr. Monika Slivková, ředitelka školy

<< Zpět