Obrázek školy

18.05.2023 – Odpoledne plné pokusů ve školní družině

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 navštívilo druhé oddělení ŠD přírodovědnou učebnu. V přírodovědné učebně měla paní učitelka Peterková s žáky osmých tříd připravený program s názvem Odpoledne plné pokusů.

Nejprve jednotlivé pokusy předvedli žáci osmých tříd. Každý pokus byl komentován – kdo pokus předvádí, jaké budou použity pomůcky, chemikálie apod. Poté si mohly vyzkoušet dva pokusy i děti z družiny. Děti vytvořily dvojice, každá dvojice dostala pomůcky a instruktora z osmé třídy, a pokusily se provést lehký chemický pokus.

Chemické pokusy se setkaly s velkým úspěchem, děti odcházely nadšené. Děkujeme p.uč. Peterkové a žákům osmých tříd za vydařené odpoledne, získání nových vědomostí a dovedností.

<< Zpět