Obrázek školy

13.02.2020 – Předávání zápisových lístků a přihlášek na SŠ

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 bude ředitelka školy v době od 8:00 do 16:00 předávat zákonným zástupcům vycházejících žáků vyplněné přihlášky na střední školy a také zápisové lístky.

Zápisový lístek musí žák po rozhodnutí o přijetí odevzdat na školu, na kterou bude chtít nastoupit, aby mu bylo na dané škole zajištěno místo.

Zápisové lístky jsou vydávány ředitelkou ZŠ oproti podpisu. V případě jejich ztráty je pak nutné doložit čestným prohlášením jejich ztrátu a žádat o nové. Doporučujeme tedy jejich bezpečné uložení!

<< Zpět