Obrázek školy

Společenský ples Spolku rodičů

V pátek 21. 2. 2020 se v Kulturním domě v Chuchelné konal Společenský ples, pořádaný Spolkem rodičů při ZŠ Chuchelná.

Byl to nejvíce žádaný ples v letošní plesové sezóně, zúčastnil se jej rekordní počet návštěvníků – stěží jsme při chystání sálu sehnali tolik židlí! Přesto jsme si všichni pěkně zatančili a nálada byla výborná! K mání bylo také sladké občerstvení, guláš a nápoje dle vlastního výběru. O půlnoci se losovala bohatá tombola. K tanci i poslechu hrála již tradičně skupina Primissimo, která nemalou měrou svým výběrem skladeb přispěla k vysoké společenské úrovni plesu.

Spolek rodičů při ZŠ Chuchelná velice děkuje všem sponzorům a dárcům darů do tomboly, kteří tak svými příspěvky podpořili Spolek v jeho činnosti – z výnosů akce tak bude opět možné přispět dětem v ZŠ např. na knihy do knihovy, výlety a akce dětí či na zakoupení výher v soutěžích a školních akcích. Děkujeme! 🙂

<< Zpět