Obrázek školy

Mikuláš ve škole, školní jídelně i družině

Všichni ví, že Mikuláš se svou družinou obchází děti, trestá hříšníky a odměňuje hodné v předvečer svého svátku. V neděli 5. 12. měl tedy jistě práce dost a dost. Proto k nám do školy zavítal až v pondělí 6. 12.

Navštívil mateřskou školku a v ZŠ naše nejmenší – děti v 1. až 5. třídě. Děti Mikuláši a jeho pomocníkům přednesly básničky a za odměnu dostaly adventní kalendáře. I když se někteří snažili tvářit statečně, bylo vidět, že tváří v tvář čertům opravdu přemítají o svých činech a zpytují svědomí. Snad jim sliby, že se polepší, zůstanou chvíli v paměti 🙂

Další milé překvapení čekalo strávníky v naší školní jídelně! Paní kuchařky opět nezklamaly a menu i výzdoba byly vskutku sváteční!

Děti ve školní družině však ještě čekal bonus navíc! Paní MUDr. Lucie Červinková přinesla dětem do obou oddělení družiny krásné a skvělé perníčky – moc děkujeme 🙂

<< Zpět