Obrázek školy

Čtenářská výzva 19/20

Máš rád(a) knížky? Plníš rád(a) různé výzvy? Objev nové zajímavé knihy!

Zapoj se i letos do ČTENÁŘSKÉ VÝZVY 2019/2020!!!

Čtenářská výzva je aktivita, při které se snažíš najít a přečíst 10 knih, které splňují vyhlášené body čtenářské výzvy. Je to dobrovolná a čestná aktivita!!!

Knížky si vybíráš sám podle svého zájmu, chuti, čtenářských dovedností… Tvým úkolem je však vybranou knihu si skutečně v tomto školním roce přečíst (lze započítat i knihy čtené o letních prázdninách). Může to být kniha, kterou jsi již četl dříve, pro splnění ČV je však nezbytné, aby sis knihu letos přečetl znovu, pokud si ji chceš zapsat.

Aktivita je zaměřena na čest a poctivost každého čtenáře a na Tvou snahu o splnění výzvy pro vlastní dobrý pocit 🙂

Úspěšné plnitele ČTENÁŘSKÉ VÝZVY však drobná odměna samozřejmě nemine…

První NOVINKOU letošního roku je to,

že za každý splněný bod ČV dostaneš 

malou jedničku do eŽK 🙂

Druhou novinkou je to, že otevíráme i kategorii EXTERNISTŮ z řad rodičů či již vyšlých žáků! Pokud Vás láká se výzvy zúčastnit, kontaktujte mě na e-mailové adrese musilova@zschuchelna.cz nebo osobně 🙂

Jak na to?

  • do výzvy se můžeš zapojit kdykoli během školního roku – jednoduše se přihlásíš u paní uč. Musilové
  • kartička s Tvým jménem a předtištěnými 10 body bude vyvěšena na speciální nástěnce ve vestibulu školy (u sedačky)
  • u paní uč. Musilové budeš mít založen svůj záznamový list, do kterého si budeš dopisovat přečtené knihy, které splňují podmínky ČV
  • pokud objevíš a přečteš knihu, která splňuje podmínky ČV, přijdeš si ji zapsat do svého záznamového listu a na Tvé kartičce na nástěnce bude označeno splnění daného bodu ČV
  • můžeš se s ostatními klidně podělit o to, kterou knihu jsi pro splnění ČV našel a přečetl, záleží to však na Tobě (můžeš knihu před ostatními tajit)

A jaké jsou letošní body Čtenářské výzvy???

Chceš-li si připomenout body loňské Čtenářské výzvy 2018/2019 či její výsledky a úspěšné plnitele, nalezneš je zde.