Obrázek školy

31.01.2024 – Divadelní představení

Ve středu 31. 1. před předáním pololetního vysvědčení čekalo všechny žáky divadelní představení „za odměnu“ za jejich půlroční práci.

Pro děti na 1. stupni ZŠ i pro děti MŠ bylo připraveno představení s názvem Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná, které bylo tvořeno třemi bajkami s patřičným poučením na závěr.

Žáci 2. stupně zhlédli vystoupení Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury, které tvořilo pásmo 4 dodnes uváděných známých her.

Obě představení pro nás zahráli 2 vtipní herci Divadélka pro školy z Hradce Králové. Bajky i exkurze do španělského dramatu a komedie byly zpracovány vtipně a nápaditě, děti pobavily, ale také jim rozšířily obzory.

<< Zpět