Obrázek školy

18.11.2020 – Návrat 1. a 2. ročníku k prezenční výuce

Od středy 18. listopadu se vracejí do školy žáci 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu od 8.05 do 11.45. Je stále zakázána hudební a tělesná výchova. Po celou dobu pobytu ve škole je zajištěn dozor.

Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Školní jídelna je v provozu. Všechny děti, které chodí na oběd, jej mají na středu a dále přihlášen. Obědy můžete odhlásit u vedoucí školní jídelny na telefonu 553 650 156.

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. třídy v budově základní školy s paní vychovatelkou Terezou Halfarovou.  Pro vyzvedávání dětí z družiny používejte boční vchod do tělocvičny.  Žáci 2. třídy budou navštěvovat družinu v budově mateřské školy s paní vychovatelkou Dagmar Meleckou.

Pokud jste měli zapůjčený notebook pro distanční výuky, prosíme o vrácení ve středu 18. 11. od 7.30 do 8.00 v ředitelně školy.

PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE MUSÍ VŠICHNI NOSIT ROUŠKY A DODRŽOVAT PLATNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ.

Jestliže budete mít v rodině podezření na COVID 19, neposílejte své dítě do školy, ať předejdeme karanténě a uzavření celé třídy.

<< Zpět