Obrázek školy

17.05.2022 – Badatelské odpoledne ve školní družině

Pro děti z družiny pedagogové přírodovědného zaměření připravili Badatelské odpoledne, které se nekonalo nikde jinde než v naší stále novotou vonící Přírodovědné učebně.

Děti byly rozděleny do dvou týmů podle oddělení. Pro oba týmy byl připraven program plný badatelských objevů. Nejprve se děti seznámily s přístroji, které k bádání slouží. Byla jim osvětlena správná a bezpečná manipulace s elektronickým mikroskopem a binokulární lampou.

Poté si děti nachystaly binokulární lupy k pozorování a obdržely od pedagogů biologický materiál nebo částečky neživé přírody. Mohly tak pozorovat části hmyzu, minerály, horniny a spoustu dalších.

Akce se u obou skupin setkala s velkým úspěchem a určitě ji budeme v brzké budoucnosti nejen opakovat, ale i nadále tématicky rozšiřovat.

<< Zpět