Obrázek školy

11.-14.09.2023 – Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd

Žáci 6. ročníku se již tradičně zúčastnili adaptačního kurzu, který se letos konal na základně Vesmír v Bolaticích. Třída 6. A ve dnech 11. až 12. 9. a třída 6. B ve dnech 13. až 14. 9.

Obě třídy absolvovaly stejný program, který si pro ně připravil Dominik Beneš z Gymparu.

Vše začalo pěším přesunem do Bolatic. Cestou děti plnily úkoly a hrály nejrůznější hry, aby se lépe poznaly. Ve hrách pokračovaly i v odpoledních hodinách. Večer si opekly špekáčky a zazpívaly písničky s paní učitelkou Musilovou.

Druhý den je po snídani čekala další sada her a návrat domů. Díky skvělému počasí mohly hry probíhat v lese, ve venkovních prostorách základny a jejím okolí.

Adapťák 6. A

Adapťák 6. B

<< Zpět