Obrázek školy

02.05.2023 – Deutsch ist super

Ústav cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě si pro naši školu připravil akci na podporu výuky německého jazyka pod názvem „Deutsch ist super.“

Cílem této akce je oslovit žáky šestých tříd, kteří stojí před rozhodnutím výběru druhého cizího jazyka, a představit jim německý jazyk hravou formou pomocí různých zábavných aktivit.

Žáci si na deseti stanovištích vyzkoušeli např. své znalosti reálií německy mluvících zemí, zahráli si pexeso a domino s německými slovíčky, učili se počítat, skládali puzzle, hráli hry, a nakonec si odnesli i malou odměnu.

Za uspořádání celé akce děkujeme paní Mgr. Janě Nálepové Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě, studentkám Střední školy hotelnictví a VOŠ v Opavě a v neposlední řadě našim deváťákům, kteří nám pomohli s organizací.

Mgr. Alena Němcová

<< Zpět