Obrázek školy

01.09.2022 – Zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. září jsme se po prázdninách opět vrátili do školy.

Paní ředitelka přivítala v novém školním roce všechny žáky naší školy, zvláště pak prvňáčky, které uvedli před nastoupené shromáždění žáci 9. ročníku. Srdečné přivítání patřilo také novým žákům (např. v 5. a 6. ročníku) a novým vyučujícím.

Opožděně byly také předány ceny za fotografickou soutěž, která skončila v závěru loňského školního roku.

Závěrečné slovo patřilo jako obvykle panu starostovi.

Přejeme všem zaměstnancům, našim žákům i jejich rodinám poklidný a přínosný školní rok 2022/2023.

 

 

V pátek proběhnou třídnické práce (první stupeň do 11.45, druhý stupeň do 12.40). Od pondělí 5. září již začíná „normální“ výuka dle rozvrhu hodin.

 

 

<< Zpět