Obrázek školy

Čtenářská výzva 18/19

Máš rád(a) knížky? Plníš rád(a) různé výzvy? Objev nové zajímavé knihy!

Zapoj se do ČTENÁŘSKÉ VÝZVY!!!

Čtenářská výzva je aktivita, při které se snažíš najít a přečíst 10 knih, které splňují vyhlášené body čtenářské výzvy. Je to dobrovolná a čestná aktivita!!!

Knížky si vybíráš sám podle svého zájmu, chuti, čtenářských dovedností… Tvým úkolem je však vybranou knihu si skutečně v tomto školním roce přečíst (lze započítat i knihy čtené o letních prázdninách). Může to být kniha, kterou jsi již četl dříve, pro splnění ČV je však nezbytné, aby sis knihu letos přečetl znovu, pokud si ji chceš zapsat.

Aktivita je zaměřena na čest a poctivost každého čtenáře a na Tvou snahu o splnění výzvy pro vlastní dobrý pocit 🙂

Úspěšné plnitele ČTENÁŘSKÉ VÝZVY však drobná odměna samozřejmě nemine…

Jak na to?

 • do výzvy se můžeš zapojit kdykoli během školního roku – jednoduše se přihlásíš u paní uč. Musilové
 • kartička s Tvým jménem a předtištěnými 10 body bude vyvěšena na speciální nástěnce ve vestibulu školy (u sedačky)
 • u paní uč. Musilové budeš mít založen svůj záznamový list, do kterého si budeš dopisovat přečtené knihy, které splňují podmínky ČV
 • pokud objevíš a přečteš knihu, která splňuje podmínky ČV, přijdeš si ji zapsat do svého záznamového listu a na Tvé kartičce na nástěnce bude označeno splnění daného bodu ČV
 • můžeš se s ostatními klidně podělit o to, kterou knihu jsi pro splnění ČV našel a přečetl, záleží to však na Tobě (můžeš knihu před ostatními tajit)

 

A jaké jsou ony BODY ČTENÁŘSKÉ VÝZVY?

 1. Kniha se 3 slovy v názvu
 2. Kniha s vlastním jménem v názvu
 3. Kniha se zvířetem v názvu
 4. Pohádková kniha
 5. Kniha českého autora
 6. Kniha poprvé vydaná v roce mého narození
 7. Kniha, která začíná stejným písmenem, jako moje křestní jméno
 8. Kniha vydaná v roce 2018 (první i další vydání)
 9. Kniha, která má 3 nebo více hlavních hrdinů (partu kamarádů)
 10. Kniha, kterou mi doporučil kamarád

Můžeš se zapojit v těchto kategoriích:

 • žák 2. – 9. třídy
 • učitel

A novinka!!!

 • žák 1. třídy s rodiči (mohou si zapsat knížky, které jsou čtené před spaním)
 • rodič

Pokud se chcete zapojit do Čtenářské výzvy jako rodič nebo spolu se svým prvňáčkem, kontaktujte mě prosím prostřednictvím eŽK nebo e-mailem: musilova@zschuchelna.cz

A zde je pro představu foto nástěnky Čtenářské výzvy v polovině října 🙂

 

Doba nám pokročila – jak to vypadá se Čtenářskou výzvou v pololetí???

A jak jsme na tom na konci roku, kdy nám už téměř vypršel čas Čtenářské výzvy???

POZOR!!! ČTENÁŘSKÉ VÝZVĚ VYPRŠÍ ČAS V PONDĚLÍ 10. 6. 2019!!!

A jak to tedy všechno nakonec dopadlo?