Obrázek školy

Veselé zpívání 2018

V pátek 18. května se náš školní sbor ZLATONKY zúčastnil přehlídky sborů ve Středisku volného času v Ostravě, kde se sešlo se celkem 5 sborů.
Každý vystupoval s jinými písněmi (zazněly například i africké písně). My jsme zpívali čtyři písničky – O naději, Já chci jen to, co chci, Mimorealita a Jednou. Na závěr si spolu všechny sbory i se sbormistryněmi a se sbormistry zazpívali písničku z pohádky Kouzla králů s názvem Buchet je spousta. Jako odměnu si pro účastníky SVČ připravilo koncert dětské kapely DOCELA ze Vsetína, která vystoupila s 5 různorodými písněmi.

Na památku dostal každý sbor keramickou plaketu a každý účastník keramickou medaili se slavíkem, vyrobenou pouze pro tuto příležitost. Všechny ZLATONKY, včetně Mgr. Heleny Musilové, si tento den užily a těší se na další ročník této výjimečné události.

<< Zpět