Obrázek školy

Učitelský sbor a třídy

Ředitelka školy Mgr. Monika Slivková reditelzschuche@volny.cz
Zástupce ředitelky školy Mgr. Jiří Joško zschuche@volny.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Helena Musilová musilova@zschuchelna.cz
I. tř. 22 Mgr. Martina Jakšová jaksova.a@seznam.cz
II. tř. 14 Mgr. Eva Neubertová evaneubertova@seznam.cz
III. tř. 15 Mgr. Helena Musilová musilova@zschuchelna.cz
IV. tř. 12 Mgr. Eva Ostárková chovancovaeva@seznam.cz
V. tř. 22 Mgr. Lucie Palyzová zs.palyzova@seznam.cz
VI. tř. 29 Mgr. Michaela Ištvánová michaela.istvanova@seznam.cz
VII. tř. 26 Mgr. Romana Peterková peterek.romana@seznam.cz
VIII. tř. 19 Mgr. Petra Švanová svanova-anglictina@seznam.cz
IX. tř. 15 Mgr. Jarmila Wilczková tridnijw@seznam.cz
Mgr. Marie Hájčíková zs.hajcikova@email.cz
Bc.    Martin Nevřela tvzschuche@volny.cz
Mgr. Alena Němcová nemcovaa@volny.cz
Mgr. Olga Stuchlá olgastu@volny.cz

 

Školu navštěvuje 174 žáků

(85 na 1.stupni a 89 na 2.stupni)

 počty žáků v minulých letech

 

 

Provozní zaměstnanci:

    • Věra Krautwurstová (účetní)
    • Josef Pavelek (školník)
    • Danuše Hoňková (úklid)
    • Nikola Nevřelová (úklid)
    • Eliška Nevřelová (úklid)