Obrázek školy

Učitelský sbor a třídy

Ředitelka školy Mgr. Monika Slivková reditelzschuche@volny.cz
Zástupce ředitelky školy Mgr. Jiří Joško zschuche@volny.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Helena Musilová musilova@zschuchelna.cz
I. tř. 19 Mgr. Helena Musilová musilova@zschuchelna.cz
II. tř. 19 Mgr. Martina Jakšová jaksova.a@seznam.cz
III. tř. 15 Mgr. Eva Neubertová evaneubertova@seznam.cz
IV. tř. 14 Mgr. Eva Ostárková ostarkova@zschuchelna.cz
V. tř. 20 Mgr. Marie Hájčíková zs.hajcikova@email.cz
VI. tř. 33 Mgr. Lucie Palyzová palyzova@zschuchelna.cz
VII. tř. 28 Mgr. Michaela Ištvánová istvanova@zschuchelna.cz
VIII. tř. 25 Mgr. Romana Peterková peterkova@zschuchelna.cz
IX. tř. 18 Mgr. Petra Švanová svanova@zschuchelna.cz
Mgr. Lenka Schinzelová schinzelova@zschuchelna.cz
Bc.    Martin Nevřela tvzschuche@volny.cz
Mgr. Alena Němcová nemcovaa@volny.cz
Mgr. Olga Stuchlá olgastu@volny.cz

 

Školu navštěvuje 191 žáků

(87 na 1.stupni a 104 na 2.stupni)

 počty žáků v minulých letech

 

 

Provozní zaměstnanci:

    • Věra Krautwurstová (účetní)
    • Josef Pavelek (školník)
    • Danuše Hoňková (úklid)
    • Nikola Nevřelová (úklid)
    • Eliška Nevřelová (úklid)