Obrázek školy

Sportovní odpoledne č. 3 se ŠD

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 se konalo v tělocvičně další sportovní odpoledne pro děti ze ŠD.

Chlapci a děvčata byli rozděleni do 2 družstev. Soutěžilo se v různých disciplínách. Děti bojovaly s velkým nadšením a obě družstva skončila se stejným počtem bodů. Nakonec si každý soutěžící odnesl sladkou odměnu.

Paní vychovatelky děkují za pomoc při soutěži paní učitelce Evě Neubertové.

<< Zpět