Obrázek školy

Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

V pátek 29. 6. 2018 byl před budovou ZŠ Chuchelná slavnostně ukončen školní rok 2017/2018.

Paní ředitelka Mgr. Monika Slivková shrnula nejdůležitější události uplynulého roku a osobně předala pochvaly ředitelky školy těmto žákům:

  • Lukáši Hluchníkovi z 6. ročníku za reprezentaci školy a vzorné plnění studijních povinností.
  • Valerii Kamrádové ze 7. ročníku za sportovní reprezentaci školy.
  • Adamu Meinhardovi ze 7. ročníku za sportovní reprezentaci školy.
  • Nikol Zajíčkové z 8. ročníku za vzorné plnění studijních povinností a sportovní reprezentaci školy.

Poukázkami (darem Spolku rodičů) byli také oceněni žáci, kteří naši školu úspěšně reprezentovali na různých soutěžích či olympiádách.

Titul SPORTOVEC ROKU získali letos tito žáci:

Kategorie chlapců: Kategorie dívek:
1. Adam Meinhard 1. Nikol Zajíčková
2. Štěpán Hluchník 2. Amálie Kamrádová
3. Matěj Komárek 3. Nela Obrusníková

Velmi pěkně a dojemně se s námi rozloučili vycházející žáci, které před „nastoupenou jednotku“ tradičně přivedli prvňáčci. Paní ředitelka i pan starosta Ing. Rudolf Sněhota pak poděkovali za celoroční práci všem zaměstnancům školy a zvláště pak Mgr. Jarmile Wilczkové, která se s námi letos po pracovní stránce rozloučila.

Třídní učitelé se svými žáky se následně odebrali do tříd, kde byly dětem předány plody jejich školní práce v tomto roce, a žákům devátého ročníku bylo absolventské vysvědčení předáno v obřadní síni Obecního úřadu.

<< Zpět