Obrázek školy

Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 jsme slavnostně ukončili školní rok 2015/2016. Rozloučení se konalo před budovou základní školy a bylo tradičně zahájeno státní hymnou. Poté, co paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok, byly vyhodnoceny celoroční soutěže – Sportovec roku (kterého vyhlásil Mgr. Jakub Lampart) a soutěž ve sběru starého papíru (tu měla pod patronátem Mgr. Jarmila Wilczková).

Nejlepšími sportovci naší školy se letos stali tito žáci:

V kategorii dívek: V kategorii chlapců:
1. Valerie Kamrádová (5. roč.) 1. Vojtěch Tancos (9. roč.)
2. Barbora Chrobaczková (9. roč.) 2. Filip Bisson (9. roč.)
3. Kateřina Obrusníková (9. roč.) 3. Štěpán Fojtík (7. roč.)
    Jan Nevřela (7. roč.)

Paní učitelka Wilczková shrnula průběh celé sběrové soutěže a ocenila nejlepší sběrače z každého ročníku:

  1. Dominik Valigura
  2. Karolína Paluvová
  3. Natálie Zahradníková
  4. David Nevřela
  5. Matěj Komárek
  6. Eliška Prasková
  7. Dominik Fojtík
  8. nezapojili se do soutěže
  9. Lukáš Konečný

Oceněni byli i ti, kteří nasbírali více než 500 kg papíru. Mezi ty patřili Karolína Paluvová, David Nevřela, Dominik Fojtík, Lukáš Konečný, ale také  Leona Kamrádová a Viktorie Opoloná (4. roč.).

Dále byl předán dar (poukázka) žákům, kterým byla udělena pochvala ředitelky školy za účast ve sportovních soutěžích i za reprezentaci školy v různých olympiádách a soutěžích.

Na závěr dostali slovo naši vycházející žáci. Do čela shromáždění je přivedli prvňáčci a vyměnili si tak role – 1. září přeci uvedli právě deváťáci prvňáčky do středu pozornosti všech zúčastněných. Nyní se s námi deváťáci rozloučili proslovem, písní i květinou pro všechny přítomné vyučující.

Po závěrečném slovu pana starosty jsme se již odebrali do tříd, aby každý obdržel plody své práce, a žáci 9. ročníku si převzali svá vysvědčení slavnostně na Obecním úřadě.

Přejeme našim žákům i jejich rodinám krásné prázdniny a všem vycházejícím žákům mnoho štěstí a správných rozhodnutí 🙂

<< Zpět