Obrázek školy

Školní výlet 4. a 5. ročníku – Hradec nad Moravicí

V pondělí 4. června 2018 se uskutečnil školní výlet 4. a 5. ročníku. Žáci navštívili Hradec nad Moravicí, kde si prohlédli tamní zámek.

Byl pro ně připravený i zajímavý edukační program s názvem Život ve středověku. Od 13.00 hodin měli možnost zhlédnout historické představení Karel IV. přijíždí na Hradec nad Moravicí. Během programu se žáci dověděli mnoho informací o osobě Karla IV., Otec vlasti jim byl vylíčen ne jen jako vynikající diplomat a státník, ale také jako zdatný rytíř a člověk žijící ve středověku.

Na závěr si žáci mohli vyzkoušet některá starobylá řemesla – zpracování lnu, mletí obilí či praní prádla.

<< Zpět