Obrázek školy

Ozdravný pobyt „Od přírody k dětem“ – den ČTVRTÝ

Dnes jsme si užili další krásný podzimní den v Beskydech.

Po celou dobu našeho pobytu byly děti rozděleny do 2 stejně početných skupin, kterým se věnovaly 2 týmy instruktorů. Činnosti obou skupin se víceméně shodovaly jen s tím rozdílem, že jednu činnost dělala 1. skupina v jeden den a 2. skupina třeba další den.

Dnes například jedna ze skupin dokončovala projekt „Vejce“, při kterém bylo úkolem sestrojit takový obal pro čerstvé vejce, aby při pádu z balkonu zůstalo nepoškozené. K dispozici měly děti jen omezený počet potřeb (špejle, lepicí páska, kelímek, papír, balonek).

Další činností, kterou již prováděly obě skupiny, bylo zkoumání vodních živočichů, kteří signalizují čistotu vody v dané oblasti. Děti byly vybaveny síťkou a pozorovací miskou a snažily se vylovit a následně určit živočichy, kteří se v síťce zachytili.

Odpoledne jsme se vydali na prohlídku Velkých Karlovic. Děti měly možnost zakoupit si suvenýry a prohlédli jsme si venkovní expozici muzea, dřevěný kostel a dřevěné sochy řemesel.

Večer jsme zhlédli přírodovědný film.

 

<< Zpět