Obrázek školy

Rozvrh hodin

 I. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod
 Pondělí  Čj M Čj Čs
 Úterý  Čj M Čj Tv
 Středa  Čj M Čj
 Čtvrtek  Čj M Čs Hv Vv
 Pátek  Čj M Čj Tv

 

II. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod
 Pondělí  Čj Čj M Tv
 Úterý  M Čs Čj Hv
 Středa  Čj Čj M
 Čtvrtek  Čj Čj M Čs Tv
 Pátek  Čj Čj M Vv Vv

 

III. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod
 Pondělí  Čj Čs  M Aj Tv
 Úterý  M Čj Čj Aj Čs
 Středa  M Čj Čj Vv Vv
 Čtvrtek  M Čs Čj Hv
 Pátek  Aj M Čj Čj Tv

 

IV. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod
 Pondělí  Čj M Čj Vv Vv
 Úterý  M Čj Aj Čj Tv
 Středa  Aj Čj M ČJ Čs
 Čtvrtek  Čj M Čs Tv
 Pátek  Čj M Čs Aj Hv

 

V. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod
 Pondělí  M Čj Aj Čj Čs
 Úterý  Čj M Čs Čj Hv
 Středa  Čj M Tv Aj/Inf Aj/Inf
 Čtvrtek  Čj Aj M Vv Čs
 Pátek  Tv Čj M Čs

 

 VI. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod 8.hod
 Pondělí  Čj M Aj Ov F Z
 Úterý  M D Čj/Inf Čj/Inf  Tv Hv
 Středa  F Aj Čj M
 Čtvrtek  Z Tv Čj M D  Vol.př.
 Pátek  Čj Aj M Vv Vv

 

VII. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod 8.hod
 Pondělí  Nj/Rj  M Čj F Vv Vv
 Úterý  D M Čj Z Aj Hv Tv
 Středa  Př M Aj F
 Čtvrtek  Tv Čj Aj M Ov Vol.př.
 Pátek  Př Rj/Nj Čj M Vz D

 

VIII. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod 8.hod
 Pondělí  Z Nj/Rj Čj M D Hv
 Úterý  Čj Aj M F Vv
 Středa  Čj Z D Aj Ch Tv
 Čtvrtek  Čj M Vz F Aj Vol.př.
 Pátek  Rj/Nj Čj M Ov Ch Tv

 

IX. třída 1.hod 2.hod 3.hod 4.hod 5.hod 6.hod 7.hod 8.hod
 Pondělí  Čj Z Ch Aj M D
 Úterý  Př Čj M Rj F Vv
 Středa  M Čj Z Tv Aj Ov
 Čtvrtek  Rj M Čj Ch Vol.př.
 Pátek  Čj M Tv D Aj Hv