Obrázek školy

Předvánoční zpívání Zlatonek v RÚ

V úterý 18. 12. 2018 přišly Zlatonky společně s předškoláky z mateřské školy tradičně zazpívat a navodit předvánoční atmosféru pacientům v RÚ.

Letos je doprovodila ještě paní katechetka Olga Stuchlá, která vystoupení prokládala básněmi Josefa Veselého a také Tereza Deptová, která 2 skladby zahrála na housle. Nebyl to však jediný sólový nástroj, který letos zazněl, neboť na flétny zahrály dvojhlasně další koledu i Markéta Musilová a Eliška Postulková a závěrečné „Narodil se Kristus Pán“ patřilo sólu na trubku v podání Kryštofa Musily.

<< Zpět