Obrázek školy

Právní minimum pro žáky 8. třídy

Žáci 8. třídy se v pátek 21. 9. zúčastnili besedy s názvem „ Právní minimum“. Sociální pracovnice, paní Řeháčková, žáky seznámila se svou prací a možnostmi, při kterých se s ní setkat.  Také jim pověděla o právech, ale i povinnostech, které žáci mají.

Poté pan Beyer, který pracuje jako mediační a probační úředník v Opavě, žákům vysvětlil, co obnáší jeho povolání. Vyprávěl jim příběhy ze života, na kterých jim ukazoval, jak snadno se dá dostat do problémů a jak se tyto problémy mají správně řešit.

<< Zpět