Obrázek školy

Návštěva předškoláků v ŠD

Každoročně navštěvují děti z předškolního oddělení MŠ školní družinu. Letos jsme se setkali v pátek 2. 3. 2018. Chlapci a děvčata z MŠ se přišli s paní učitelkou Alenou Valentovou podívat na své starší kamarády a prohlédli si všechny prostory ŠD, které většina z nich bude v novém školním roce navštěvovat.

Během setkání si děti povídaly o tom, jak se těší do školy, zazpívaly si několik písniček a také si spolu hrály. Do konce školního roku se ještě jednou určitě setkáme.

<< Zpět