Obrázek školy

Kroužky a obsazení tělocvičny

Pokud si chcete pronajmout tělocvičnu, podívejte se na její obsazení.

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018:

pěvecký kroužek ZLATONKY Mgr. Helena Musilová    pátek
kytarový kroužek – začátečníci Mgr. Helena Musilová    čtvrtek
keramika Mgr. Martina Jakšová    středa
volejbal Mgr. Martin Nevřela    středa
florbal Mgr. Martin Nevřela    středa
mažoretky CVČ Kravaře    pondělí
vědecké pokusy M. Benešová    čtvrtek
taneční kroužek J. Dávidek    pondělí
parkour M. Moravec    pátek