Obrázek školy

Mikulášský jarmark

V sobotu 5. 12. 2015 se konal na prostranství před kostelem a Obecním úřadem v Chuchelné Mikulášský jarmark.

Pro děti připravilo Sdružení rodičů ve zkušební místnosti pod kostelem adventní dílničku, ve které si mohly spolu se svými rodiči vyrobit pěkné ozdoby. Ve stáncích na ulici se prodávaly adventní svícny, ozdoby, předměty s vánoční tématikou, perníčky našich zručných důchodkyň i výrobky dětí ze základní a mateřské školy. Děti mohly požádat o teplý čaj zdarma a pro ně i pro rodiče a další návštěvníky bylo připraveno další bohaté občerstvení.

V 17.15 h předvedly své vystoupení (pečlivě připravené pro Mikuláše i rodiče) děti z mateřské školy. Ty pak vystřídal školní pěvecký sbor Zlatonky, který přispěl ke sváteční atmosféře svými třemi písněmi. Poté pan starosta Ing. Rudolf Sněhota rozsvítil naše dva krásné vánoční stromy a děti začaly s napětím očekávat Mikuláše se svou družinou… Dočkaly se a dostaly balíček s dobrotami – některé Mikulášovi i zarecitovaly básničku či zazpívaly písničku.

<< Zpět