Obrázek školy

Atletický čtyřboj v Kobeřicích – mladší chlapci a dívky

Den po svých straších polužácích vyrazili měřit své síly i naši mladší reprezentanti. V pátek 6. 5. 2016 se mladší žáci zúčastnili atletického čtyřboje v Kobeřicích. Soutěžilo se v disciplínách:

  • sprint na 60m
  • vytrvalost na 800/600m
  • hod míčkem
  • skok do dálky
  • skok do výšky

 

Naši žáci dopadli ve svých kategoriích celkově takto:

Marek Štádler – 7. místo

Jan Nevřela – 10. místo

Pavel Návrat – 20. místo

Štěpán Hluchník – 22. místo

  •  Nutno zdůraznit, že si většina našich kluků vylepšila v některé z disciplín své osobní maxima.

 

Naše žákyně dopadly následovně:

Amálie Benešová – 11. místo

Nela Obrusníková – 16. místo

Hana Riemlová – 17. místo

Tereza Křižáková – 19. místo

Klára Schneidrová – 21. místo

 

Všem žákům patří poděkování za srdnatou reprezentaci školy a vynaložené úsilí. Bez konfrontace s těmi nejlepšími se jde jen stěží zlepšovat. Jak praví stará pravda: „I pád na tvář je pohyb vpřed.“ Věříme, že naši žáci ve svých výkonech najdou další chuť a motivaci ke zlepšování a překonávání sebe sama, protože to je to nejlepší na celém sportu.

<< Zpět